Programın hazırlanmasında ve yaşama geçirilmesinde "Paris Sinema Konservatuarı"nın ders notları ve yöntemi temel alınıyor.

Dünyanın değişik ülkelerinde düzenlenen önemli festivallerde ödüller almış filmler ve fotograflar eşliğinde örneklerle anlatılan ders programının ana başlıklarını sinema sanatının temel kavramları oluşturuyor.

Program baştan sona Hilmi Etikan'ın yönetiminde sürdürülüyor. Ancak kendi konusunda uzman kişiler zaman zaman konuk olarak derslere katılıyor ve konferanslar veriyorlar. Katılımcılara özel olarak hazırlanmış ders notları dağıtılıyor.

 

* Sinemanın Temel Kavramları
* Film Yapım Aşamaları

* Kameraların Özellikleri

* Objektiflerin Yapısı ve Karakterleri

* Işık ve Aydınlatma Özellikleri.

* Sesin Yapısı ve Seslendirme Teknikleri

* Kamera Hareketleri

* Film Grameri

* Senaryo Yazımı

* Diyalog Yazımı

* Mekan Seçimi
* Prodüksiyon hazırlıkları

* Film Çekimi

 

Film çekimi sırasında dönüşümlü olarak herkes değişik görevler üstleniyor.
Tüm alt yapı profesyonel teknik ekipmandan oluşuyor.

Amaç, atölye bitiminde herkesin kendi filmini çekebilecek bilgi ve deneyime sahip olması.
Çekim sırasında tutulan “Çekim Raporu” dikkate alınarak, seçilen planlar bilgisayara aktarılıyor ve film kurgulanıyor. Efekt sesleri ve müzik ekleniyor. Kurgulanmış film katılımcılar tarafından birlikte izlenerek üzerinde değerlendirme yapılıyor.

Her katılımcıya bir adet DVD film kopyası ve bir adet “Katılım Belgesi” veriliyor.

Yaklaşık 4 ay suren bir birlikteliğin sonuna geliniyor. Ama dostluklar sürüyor. Genellikle, ekipte yer alanlar, gruplar oluşturarak ve kendi filmlerini çekerek yollarına devam ediyorlar. Onların başarı haberleri, atölyeyi düzenleyenlere verilmiş en büyük armağan oluyor.